Építési jog

Építéshatósági eljárásban való jogi képviselet;
Építési hatóság által hozott határozatokkal szembeni bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtása;
Építési ügyekben szakértői vélemények bekérése, szakértővel való egyeztetés.

Társasház alapítás

Alapító okirat készítése, módosítása;
Jelzálogjog bejegyzés, törlése, közgyűlési határozatok megtámadása;
Tetőtér beépítéssel kapcsolatban jogi képviselet ellátása;
Szervezeti és működési szabályzat készítése;
Házirend készítése;

Munkajog

Munkaügyi perekben jogi képviselet munkáltatói, illeve munkavállalói oldalon. Munkaszerződések és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elkészítése, véleményezése.

Családi jog és öröklési jog

Házastársi és élettársi vagyoni viszonyok rendezése (vagyonjogi szerzõdések szerkesztése); Házasság felbontása során jogi képviselet ellátása; Tartási és életjáradéki szerződések készítése; Végrendeletek és öröklési szerződések készítése; Jogi képviselet hagyatéki eljárásban és öröklési jogvitákban.

Társasági jog

• Gazdasági társaságok (Kft., Bt., Zrt stb.) alapítása,
Kft. alapítása kizárólag ügyvédi közreműködéssel történhet.
A Kft. előnyei, hogy a tulajdonos felelőssége korlátozott, kizárólag a vagyoni betétje szolgáltatására köteles, illetve, hogy a tulajdonosnak nincs közreműködési kötelezettsége..

Ingatlanjog

• Ingatlan adás-vételi szerződések készítése;
Vállalom ingatlan adás-vételi szerződések elkészítését rövid határidővel. A Takarnet rendszerből a tulajdoni lapot igény esetén lekérem. A szerződés tartalmi elemeinek előzetes egyeztetését követően elkészítem a szerződéstervezetet, amelyet mindkét fél rendelkezésére bocsátok további egyeztetés céljából. 

Ajánlott

Elérhetőség

dr. Zsargó Krisztina ügyvéd

2120 Dunakeszi

Esch Győző utca 11.

Mobil: +36 30 382 5200

Fax: +36 27 342 686

Email: drzsargo@t-email.hu 

 

Ügyfélkör

Elsősorban Dunakeszi, Fót, Göd és Vác valamint ezen említett települések vonzáskörzetében található helységekben lakóhellyel illetve székhellyel rendelkező magánszemélyek és cégek részére nyújtok jogi szolgáltatást és látok el ügyvédi képviseletet, illetve a fenti budapesti székhelyű cégcsoportot is képviselem. .