15 november

Ingatlanjog

Written by 

• Ingatlan adás-vételi szerződések készítése;
Vállalom ingatlan adás-vételi szerződések elkészítését rövid határidővel, jutányos áron. A Takarnet rendszerből a tulajdoni lapot igény esetén lekérem. A szerződés tartalmi elemeinek előzetes egyeztetését követően, elkészítem a szerződéstervezetet, amelyet mindkét fél rendelkezésére bocsátok további egyeztetés céljából. 

Teljes körű képviseletet látok el a földhivatali eljárásban. Kérés alapján a felek által választott helyszínen kerülhet sor az adás-vételi szerződés megkötésére, mely különösen fontos idős vagy mozgásukban korlátozott ügyfelek esetén.

• Ajándékozási szerződések készítése;
Ingatlan ajándékozási szerződések esetén szintén teljes körű ügyintézéssel állok az ügyfeleim rendelkezésére, hiszen a szerződés ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez az ügyvédi ellenjegyzés kötelező. A szerződés lényeges tartalmi eleme, hogy a megajándékozott az ajándékot el fogadja illetve az ajándék értékétnek meghatározása. Jelenlegi szabályok szerint az egyenesági rokonok és házastársak közötti ajándékozás illetékmentes, így költségként az 1.000,- Ft-os tulajdoni lappal és a 6.600,- Ft-os földhivatali eljárási díjjal kell számolnia az ügyvédi munkadíjon kívül.

• Csereszerződések készítése és ellenjegyzése;
Vállalom csereszerződések elkészítését mindkét fél érdekeinek a figyelembe vételével. Fontos szempont az ingatlanok értékének meghatározása, mivel értékegyenlőtlenség esetén adásvétellel vagy ajándékozással vegyes csereszerződésről van szó. A Takarnet rendszerből a tulajdoni lapokat igény esetén lekérem.

• Bérleti szerződés megkötése;
Vállalom bérleti szerződések szerkesztését, a bérbeadóval és a bérlővel történő egyeztetést követően, hogy minden lényeges, vagy valamelyik fél által lényegesnek minősített kérdésre a szerződés kiterjedjen.

• Használati jog alapítás;
• Szolgalmi jog alapítása;
• Ingatlan használatának rendezése;
• Telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos ügyek;
• Közös tulajdon megosztása során jogi képviselet ellátása;

• Birtokviták, Birtokvédelem;
Ha Önt ingatlan birtoklásában megzavarták, akkor birtokvédelmi eljárásban kérheti az eredeti állapot helyreállítását, a jogsértés megszüntetését. A jegyzőhöz nyújtok be ebben az esetben közigazgatási hatósági eljárás keretében kérelmet, hogy az ingatlan birtokosaként jogait érvényesíthessük. Az eljárás illetékköteles, 3.000,- Ft illetéket szükséges leróni.

• Kölcsön-hitel szerződés készítése és véleményezése;
• Vállalkozási-, tervezési-, kivitelezési szerződések készítése;
• Szerződések véleményezése;
• Jogi tanácsadás.

Társasház alapítás:

Alapító okirat készítése, módosítása;
Jelzálogjog bejegyzés, törlése, közgyűlési határozatok megtámadása;
Tetőtér beépítéssel kapcsolatban jogi képviselet ellátása;
Szervezeti és működési szabályzat készítése;
Házirend készítése;
Fizetési meghagyások kibocsátása;
Új építésű társasházaknál hibás teljesítés miatt perbeli képviselet;
Egyeztető tárgyalások lefolytatása;
Közművekkel való levelezés, esetleges perbeli képviselet.

Építési jog:

Építéshatósági eljárásban való jogi képviselet;
Építési hatóság által hozott határozatokkal szembeni bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtása;
Építési ügyekben szakértői vélemények bekérése, szakértővel való egyeztetés.

Read 374072 times Last modified on hétfő, 12 december 2016 14:11
Rate this item
(0 votes)
Super User

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Login to post comments

Ajánlott

Elérhetőség

dr. Zsargó Krisztina ügyvéd

2120 Dunakeszi

Esch Győző utca 11.

Mobil: +36 30 382 5200

Fax: +36 27 342 686

Email: [email protected] 

 

Ügyfélkör

Elsősorban Dunakeszi, Fót, Göd és Vác valamint ezen említett települések vonzáskörzetében található helységekben lakóhellyel illetve székhellyel rendelkező magánszemélyek és cégek részére nyújtok jogi szolgáltatást és látok el ügyvédi képviseletet, illetve a fenti budapesti székhelyű cégcsoportot is képviselem. .