Munkajog

Munkaügyi perekben jogi képviselet munkáltatói, illeve munkavállalói oldalon. Munkaszerződések és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elkészítése, véleményezése.

Okiratszerkesztés:
• munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató;
• felmondás, megállapodás munkaszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére;
• leltárfelelősségi megállapodás;
• versenytilalmi megállapodás;
• tanulmányi szerződés;
• gépjármű használati megállapodás, stb;

Munkaügyi vita:
• Vállalom munkáltatók és munkavállalók perbeli képviseletét;
• Peren kívüli megegyezésben támogatás nyújtását.

Ajánlott

Elérhetőség

dr. Zsargó Krisztina ügyvéd

2120 Dunakeszi

Esch Győző utca 11.

Mobil: +36 30 382 5200

Fax: +36 27 342 686

Email: [email protected] 

 

Ügyfélkör

Elsősorban Dunakeszi, Fót, Göd és Vác valamint ezen említett települések vonzáskörzetében található helységekben lakóhellyel illetve székhellyel rendelkező magánszemélyek és cégek részére nyújtok jogi szolgáltatást és látok el ügyvédi képviseletet, illetve a fenti budapesti székhelyű cégcsoportot is képviselem. .