Dr. Zsargó Krisztina

Dr. Zsargó Krisztina

ügyvéd

+36 30 382 5200

Dunakeszi Esch Győző utca 11.

Bemutatkozás

1974-ben Budapesten születtem. Középiskolai tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumában végeztem. Jogi tanulmányaimat 1995-2000 között a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytattam, jeles tanulmányi eredménnyel.

2000-2001 között a Kocsó és Társa Ügyvédi Irodánál voltam ügyvédjelölt. Itt társasági jogi, ingatlanjogi ügyeket intéztem, munkajogi jogeseteket oldottam meg, követelés nyilvántartással és követelések behajtással foglalkoztam.

2002-től a Betonút Cégcsoportnál dolgozom, ahol nagyon sokrétű munkát végzek.

Jogtanácsosként feladataim közé tartozott a társaság jogi képviseletének ellátása a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Versenyhivatal, a Bíróságok, az Önkormányzatok és más hatóságok előtt. Természetesen foglalkoztam a cég követeléseinek peren kívüli és peres érvényesítésével. Feladatom volt a felmerülő kártérítési ügyek intézése, munkajogi problémák megoldása, munkaszerződések ellenőrzése. A kötelmi jog területén elsődlegesen vállalkozási, szállítási, megbízási, adásvételi, bérleti szerződések szerkesztésével, véleményezésével foglalkoztam. Fontos feladataim közé tartozott az irányító testületek, vezetők számára nyújtott jogi tanácsadás, munkájuk támogatása.

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében folytatott Társasági Szakjogász posztgraduális képzés tananyaga (társasági jog, cégjog, társaságok számvitele, adózása, értékpapírjog, munkajog, versenyjog, felszámolás és csődeljárás, társasági jog nemzetközi összefüggései stb.) jogtanácsosként és ügyvédként is nagymértékben segíti a munkámat, mert a szakvizsgához képest a társaságok életében felmerülő jogi problémákra koncentrálva elmélyítette a tudásomat. Az ingatlanforgalmi szakjogász posztgraduális képzést is hasznosnak tartom, mivel mind a dologi, mind a kötelmi, mind a polgári peres ismeretanyagomat gazdagította.

2012. január 1-től döntöttem úgy, hogy a hosszú jogtanácsosi tevékenységem után az egyéni ügyvédi hivatást választom ekkor nyitottam meg Dunakeszin ügyvédi irodámat.

2021-2022 között mediátor képzésen vettem részt, 2023-tól felvettek a országos közvetítői névjegyzékbe.

2023-as évben Mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogász képzésen kezdtem meg a tanulmányaimat.

Elsősorban Dunakeszi, Fót, Göd és Vác, valamint ezen említett települések vonzáskörzetében található helységekben lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező magánszemélyek és cégek részére nyújtok jogi szolgáltatást, és látok el ügyvédi képviseletet, illetve a fenti budapesti székhelyű cégcsoportot is képviselem.

Ha e rövid bemutatkozásban ismertetett témákkal kapcsolatos jogi problémái merülnek fel, kérem, a megadott elérhetőségeken keresse fel ügyvédi irodámat, szívesen állok rendelkezésére.