Dr. Zsargó Krisztina

Dr. Zsargó Krisztina

ügyvéd

+36 30 382 5200

Dunakeszi Esch Győző utca 11.

Társasági jog

Gazdasági társaságok (Kft., Bt., Zrt stb.) alapítása

Kft. alapítása kizárólag ügyvédi közreműködéssel történhet.
A Kft. előnyei, hogy a tulajdonos felelőssége korlátozott, kizárólag a vagyoni betétje szolgáltatására köteles, illetve, hogy a tulajdonosnak nincs közreműködési kötelezettsége..

A Kft.-t a hatályos szabályozás szerint 3.000.000,- Ft törzstőkével alapítható, amely vagyoni és nem vagyoni hozzájárulásból állhat. A nem vagyoni hozzájárulást (apportot) alapításkor a társaság rendelkezésére kell bocsátani, a vagyoni hozzájárulásnak pedig az 50 %-át szükséges a társaság rendelkezésére bocsátani.
Amennyiben a kft. létesítő okirata szerződésminta alapján készül, 50.000,- Ft illetéket kell befizetni. Az átutalásról történő visszaigazolás átvétele után adható be a cégalapítási kérelem a cégbírósághoz. A bejegyzés 1-2 munkanap, azonban a tanúsítvány hamarabb érkezik és a tanúsítványon szereplő adatok birtokában a társaság már megkezdheti a működését.

Társasági szerződések és annak módosításainak készítése;

Kft. módosítása kizárólag ügyvédi közreműködéssel történhet. Mikor szükséges módosítani a létesítő okiratot? Székhely, fióktelep, telephely változás esetén. Ügyvezető váltás esetén. Ezekben az esetekben minden alkalommal szükséges módosítani a létesítő okiratot és a cégjegyzék egyes rovatait. Fenti módosítások esetén 15.000,- Ft illetékkel és 3.000,- Ft közzétételi költség megfizetési kötelezettséggel kell számolni.

Kft. alaptőke emelés;

2014. március 15. napján lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyv, amely szabályozza a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat. Az alaptőke emelését legkésőbb 2016. március 15. napjáig kell megtenni, illeték- és közzétételi költség fizetése nélkül van lehetőség a módosításokat átvezetni, a létesítő okiratot az új Ptk. szabályaival összhangba hozni.

Kft. adás-vétele

Teljes körű jogi segítséget nyújtok a kft.-ék üzletrészének átruházása esetén.

 • Gazdasági társaságok megszüntetése (végelszámolás, csődeljárás);
 • Gazdasági társaságok általános jogi képviselete;
 • Társasági jogvitával kapcsolatos peres eljárásban való jogi képviselet (taggyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása, tag kizárása stb.),
 • A gazdasági társaságok formaváltásával, egyesülésével, szétválásával kapcsolatos eljárás lefolytatása;
 • Jogi állásfoglalások készítése, tanácsadás, szerződések készítése és véleményezése a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, döntéshozó szervei munkájának jogi támogatása céljából;
 • Vállalom általános szerződési feltételek elkészítését, belső szabályzatok, szerződésminták hatályosítását.

Társaság képviselete polgári igény érvényesítésében, elsősorban követelés behajtása iránt

 • Tanácsadás a követelések behajtása céljából;
 • Felszólító levél szerkesztése,
 • Fizetési meghagyásos, peres eljárásban teljes körű jogi képviselet;
 • Felszámolási eljárás előkészítése;
 • Végrehajtási eljárásban teljes körű jogi képviselet.